Aditya Om in and as Bhola Kevat
Arshad Khan in and as Lochan singh Yadav
Ashish Kotwaal in and as Hari Om Tripathi
Manisha Kelkar in and as Kajri
Gaauri Shankar- Puttu Tiwari(Police Inspector) Narmadeshwar Dubey- Tanveer Khan Mohinder Pratap Singh- Satyendra Singh (Special Task Force) Amarendra Mehta- Bhaskar, Shiv Verma- Raja Saheb, Sudhir Sankalp- Gullu Bhupendra Singh- Sarju, Rajshri- Lady in Chunaav Song, Raju Bhavsar- Riazuddin Kailash Keni- Prabhakar(Tripathi's bodyguard), Raviraaj- Nirmal Singh Gujjar Shiv Gupta-Bhushan Singh, Tilak Jadeja- Pappu Chaudhary Santosh Kaushik- Swamy ji, Vijay Gupta- Bhola's father Uppi- lame bodyguard of Tripathi, Ranjeet Yadav- Pappu Chaudhary's friend Kaarthik- Child in Tripathi's gang, Nabi Sheikh-Kajri's Molester Virendra Singh- Vikram Singh

By Plimun Web Design

Also featuring

image image image image image image image image image image image image image image image image
Mohinder Pratap Singh
Aarti Singh
Bhaskar
Kaarthik
Santosh Kaushik
Rajlaxmi
Vijay Shankar Shukla
Shiv Verma
Gauri Shankar Singh
Uppi
Kailash Keni
Ravi Raj
Virendra Singh
Sudhir Sankalp
Tilak Jadeja
Narmadeshwar Dubey
Mohinder Pratap Singh as satyendra singh STF
Aarti Singh Aarti singh
Bhaskar Bhaskar
Kaarthik Kaarthik
Santosh Kaushik Santosh Kaushik as Swamiji
Rajlaxmi Rajlaxmi
Vijay Shankar Shukla as sarpanch
Shiv Verma Shiv verma as Raja Saheb
Gauri Shankar Singh as police inspector Puttu Tiwari.jpg
Uppi as uppi langda
Kailash Keni as tripathis bodyguard
Ravi Raj Ravi Raj as - Nirmal Singh Gujjar
Virendra Singh Virendra Singh
Sudhir Sankalp as Gullu
Tilak Jadeja as Pappu Chaudhary
Narmadeshwar Dubey as Tanveer Khan